UnternehmenServiceProdukteFinanceKundencenterJobsKontakt
Polski

Impressum

Wszelkie dane zamieszczone na tych stronach internetowych chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność

VEMAG Maschinenbau GmbH
Weserstraße 32
27283 Verden/Aller


Telefon: +49 (0) 42 31 - 777 0
Fax: +49 (0) 42 31 - 77 72 41
E-Mail: e-mail(at)vemag.de

NIP : DE 812127456
KRS : HRB 121706
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba Verden/Aller, Sąd Okręgowy w mieście Walsrode HRB 121706

Zarząd: Andreas Bruns (Prezes Zarządu), Ralf Preuß (zastępca Prezes Zarządu), Rainer Engelke, Sven Köhler, Christoph Thelen

Wyłączenie odpowiedzialności:
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z zawartości stron zewnętrznych połączonych ze stroną za pomocą linków. Całkowite ryzyko ponosi użytkownik.

Koncepcja i realizacja strony internetowej :
meterware, Agentur für Design und Werbung GmbH
www.meterware.org

(

1.Zawartość oferty internetowej

VEMAG Maschinenbau GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych informacji publikowanych na tej stronie  oraz stronach z nią związanych (mogą być one przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione) a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania tych informacji ponosi użytkownik .W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za: decyzje użytkowników podejmowanie na podstawie informacji zawartych na stronie, skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych, zawartość stron zewnętrznych połączonych ze stroną za pomocą linków, bezpośrednie, pośrednie oraz przypadkowe straty i szkody spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku korzystania ze strony, przerwy w dostępie do sieci internetowej, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami, błędami systemów operacyjnych, działanie osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania ze strony naruszające prawo, w tym zwłaszcza wszelkie informacje zamieszczone na stronie bez zgody Vemag Maschinenbau GmbH lub przez nią nieopracowane.
VEMAG Maschinenbau GmbH ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania strony  lub jej części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

2. Powiązania i linki

Die Vemag Maschinenbau GmbH nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły układ i zawartość obcych stron internetowych , do których bezpośrednio lub pośrednio następuje przekierowanie (linki).

3. Ochrona danych

Zbieramy wyłącznie dobrowolnie dane osobiste lub służbowe użytkownika (adres mailowy, nazwiska, adresy).

4. Prawo autorskie (Copyright –Vemag Maschinenbau GmbH)

Wszelkie prawa zastrzeżone, all rights reserved, Vemag Maschinenbau GmbH, D-27283 Verden/Aller.
Wszelkie dokumenty online i strony internetowe łącznie z jej częściami składowymi podlegają ochronie prawnej. Vemag wyraża zgodę ,aby użytkownicy przeglądali zawartość strony, drukowali i kopiowali jej fragmenty dla użytku osobistego, naukowego. Zabrania się wykorzystywania informacji zawartych na stronie dla celów komercyjnych.