UnternehmenServiceProdukteFinanceKundencenterJobsKontakt
Polski

Oświadczenie ochrony danych

Ochrona danych w skrócie

Informacje Ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na stronie

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć  na dolnym pasku tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane, gdy nam je przekazujecie. Mogą to być na przykład dane, które wpisujecie w formularzu kontaktowym. Inne dane są rejestrowane automatycznie lub za Państwa zgodą, gdy odwieracie witrynę przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas przeglądania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową. 

Do czego wykorzystywane są Państwa dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa posiadają Państwo odnośnie swoich danych ?

W każdej chwili mają Państwo prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych, możecie to zrobić, przysługuje Wam  również prawo, w określonych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych, możecie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod poniższym adresem. 

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej strony internetowej,  Państwa zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą tak zwanych programów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności

Informacje ogólne i Informacje obowiązkowe

Jako operatorzy tej strony traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak iw jakim celu się to robi. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Uwaga do odpowiedzialnego organu

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest: VEMAG Maschinenbau GmbH Weserstr. 32 27283 Verden (Aller) Niemcy Telefon: Tel.: +49 (0) 42 31 - 77 70 E-mail: e-mail@vemag.de Organ odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.). 

Ustawowy inspektor ochrony danych

W naszej firmie powołaliśmy inspektora ochrony danych. Claudia Frenzel VEMAG Maschinenbau GmbH Weserstr. 32 27283 Verden (Aller) Niemcy Telefon: +49 (0) 42 31 - 77 74 80 E-mail: datenschutz@vemag.de 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które Państwo wysyłają do nas  jako operatora witryny, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki jest , http: // „” zmienia się na „https: //” i symbol kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. 

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeżeli złożycie Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniecie zgodę na przetwarzanie danych, wówczas dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy podatkowe lub handlowe); w tym drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych powodów.

Wskazówka do przekazania danych do USA

Na naszej stronie znajdują się narzędzia firm z USA. Gdy te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do ujawniania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości wniesienia przez Państwa jako osób zainteresowanych działań prawnych. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. Tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach, a także przeciwko reklamie bezpośredniej (art. 21 RODO) 

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH WYKONYWANE JEST NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT.E LUB F RODO, MACIE PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM CZASIE, Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, PRZECIW PRZETWARZANIU W CELU PROFILOWANIA NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ I ODPOWIEDNIEJ PODSTAWY PRAWNEJ WYMAGANE JEST PRZETWARZANIE, NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI DOWODY, KTÓRE POPRZEDZAJĄ PAŃSTWA INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY POMOCY, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (ZASTRZEŻENIE ZGODNIE Z ART. 21 UST.1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDYM CZASIE SPRZECIWIEĆ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE W ZWIĄZKU Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECZ ZGODNIE Z ART. 21 (2) RODO). 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania lub usunięcia. W każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod powyższym adresem, jeśli są dodatkowe pytania w temacie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania lub usunięcia. W każdej chwili możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod powyższym adresem, jeśli masz dodatkowe pytania w temacie danych osobowych.

    • Jeśli kwestionujecie Państwo dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas kontroli macie Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
    • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
    • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
    • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć swoje i nasze interesy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jeżeli ograniczyliście Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny przetwarzane przez Unię Europejską lub państwo członkowskie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

Sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (firmę hostingową). Dane osobowe zapisane na tej stronie są przechowywane na serwerach firmy hostingowej. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, meta i dane komunikacyjne, dane umowy , Dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej. Hoster jest wykorzystywany w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i sprawnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. . 1 lit. fDSGVO). Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań dotyczących świadczenia usług, i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych. Korzystamy z następujących usługodawców hostingowych: Usługi sieciowe eCom webservices W Hohentorshafen 21 a 28197 Brema .

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Aby zapewnić przetwarzanie zgodne z wymogami ochrony danych, zawarliśmy z naszą firmą hostingową umowę o realizację zamówień.

4. Zbieranie danych na tej stronie

Ciasteczka

„Nasze strony internetowe używają tak zwanych„ plików cookie ””. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one tymczasowo przechowywane na czas trwania sesji

(Cookies sesyjne) lub trwale (cookies stałe) przechowywane na Twoim urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Stałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług stron trzecich (np. Plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ bez nich pewne funkcje witryny internetowej nie działałyby (np. Funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (funkcjonalne pliki cookie, np. Do funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. Pliki cookie do pomiaru widowni) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że zostanie podana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, pliki cookie, których to dotyczy, są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

O ile pliki cookie są używane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w kontekście niniejszej deklaracji o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o Twoją zgodę”.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to:

• Typ i wersja przeglądarki

• używany system operacyjny

• URL odsyłający

• Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

• Czas zapytania serwera

• Adres IP Dane są przechowywane przez jeden miesiąc.

Te dane nie będą łączone z innymi źródłami danych. Dane te są gromadzone na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. fDSGVO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być zapisywane pliki dziennika serwera. 

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje żądanie zawierające wszystkie dane osobowe z niego pochodzące (imię i nazwisko, żądanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego wniosku. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została o to poproszona. .

Dane, które przekażesz nam za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone. 

5. Narzędzia analityczne i reklama

Analityka google

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („ Google ”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony analizę zachowań odwiedzających witrynę. Operator strony otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak Wyświetlenia stron, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być łączone przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Google Analytics korzysta z technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowań użytkowników (np. Pliki cookie czy odciski palców urządzenia). Informacje zbierane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. fDSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. L lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: httP-s: IIP-rivacY., Google.corn / Companies / controllerterms / mccs /. 

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

„Możesz uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie Twoich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: htms: / / tools. google.com/ dlp.l! g????gaoP-tout? hl = de. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google: htms: //suP-P-Ort.google.com/analyj; ics / answer / 6004245? Hl = de "

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Google iw pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Okres przechowywania

„Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. Identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami wyświetlania reklam (np. Pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam na Androida) są usuwane po 14 miesiącach zanonimizowane lub usunięte. Szczegóły na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem: httgs: //sUP-P-Ort.google.com/analyj; ics / answer / 7667196? hl = de 

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona korzysta z usługi Matomo, opartej na analizie sieciowej open source. Matomo wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznawanie użytkownika na różnych stronach w celu analizy zachowania użytkownika (np. Pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zarejestrowane przez Matomo na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem. Z pomocą Matomo jesteśmy w stanie zbierać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających witrynę. To nam pozwala za. dowiedzieć się, kiedy zostały wykonane wyświetlenia strony iz jakiego regionu pochodzą. Gromadzimy również różne pliki dziennika (np. Adres IP, strona odsyłająca, używana przeglądarka i system operacyjny) i możemy mierzyć, czy odwiedzający naszą witrynę wykonują określone działania (np. Kliknięcia, zakupy itp.). To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. fDSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać w każdej chwili odwołana .

Hosting

Hostujemy Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa integruje filmy z YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited

(„Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę internetową, zanim obejrzą wideo. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube niekoniecznie jest wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy oglądasz wideo.

Gdy tylko uruchomisz wideo YouTube na tej stronie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po uruchomieniu wideo lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. Odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskiwać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Ta informacja może być za. wykorzystywane do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania próbom oszustw.

W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po uruchomieniu filmu na YouTube, na który nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. fDSGVO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 Abs. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: htms: / IP-olicies.google.comlP-rivacy :? Hl = de.

Google Web Fonts (lokalny hosting)

Ta strona wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google. Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem htms: //develoP-ers.google.com/fonts/fag_ oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google: htms: IIP-olicies.google.comlP-rivacy :? Hl = de. 

Mapy google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („ Google ”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. fDSGVO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć. Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych Komisji Europejskiej (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO). Szczegóły można znaleźć tutaj: htrns: / IP-rivacy .., google.com/businesses/ gdP-rcontrollerterms / i htrns: IIP-rivacy .., google.com/businesses/gdP-rcontrollerterms/sccs/. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: htrns: / IP-olicies.google.comf P-rivacy :? Hl = de.

7. Usługi własne

Zakres danych kandydatów

Oferujemy Wam możliwość aplikowania do nas (np. E-mailem, pocztą lub przez formularz zgłoszeniowy online). Poniżej poinformujemy  o zakresie, celu i wykorzystaniu Twoich danych osobowych zbieranych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że Twoje dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Twoje dane będą traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel zbierania danych

Jeśli prześlesz nam aplikację, przetwarzamy Twoje dane osobowe (np. Dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w kontekście rozmów kwalifikacyjnych itp.), O ile jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawa prawna w tym celu jest to § 26 BDSG-nowy w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. l lit. b RODO (ogólne zawarcie umowy) oraz - jeśli wyraziłeś zgodę - art. 6 ust. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, Twoje dane osobowe zostaną przekazane wyłącznie osobom z naszej firmy, które zajmują się przetwarzaniem Twojego wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przesłane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie § 26 BDSG-nowy oraz Art. 6 ust. 1 lit. b RODO przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych w celu realizacji stosunku pracy

Okres przechowywania danych

Jeśli nie możemy złożyć Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych, które przekazałeś na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. fDSGVO) przez okres do 6 miesięcy. od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie wniosku). Dane zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności do celów dowodowych w przypadku sporu prawnego. Pod warunkiem, że jest oczywiste, że dane wygasły po upływie 6 miesięcy będzie konieczne (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie obowiązywać. Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Wstęp do puli kandydatów

Jeśli nie przedstawimy Ci oferty pracy, możesz być w stanie dodać Cię do naszej puli kandydatów. Jeśli zostaniesz przyjęty, wszystkie dokumenty i informacje z aplikacji zostaną przeniesione do puli kandydatów, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w przypadku odpowiednich wolnych miejsc pracy . Włączenie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z obecnym procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli wnioskodawców, o ile nie ma prawnych podstaw do ich przechowywania. Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż rok po wyrażeniu zgody.